mdm1Blažena Marija od Isusa Deluil Martiny utemeljila je družbu Kćeri Srca Isusova 1873. godine. U njezinom dobro promišljenom planu bila je želja da se osobama u svijetu, a koje teže za savršenošću, omogući da sudjeluju u duhu i milostima samostanskoga života koji je utemeljila.

Godine 1904. Nastala je Udruga „Duše žrtve“ kao grana družbe Kćeri Srca Isusova. Kardinal Richelmy iz Torina podijelio im je uskoro crkveno odobrenje. Udruga se brzo širi i danas broji oko 260.000 članova različitih drštvenih slojeva. Na čelu udruge su se nalazili sv. Papa Pio X. mnogi svećenici, redovnice i redovnici.

 

Svrha Udruge

Posebni cilj udruge jest duhovna povezanost s družbom Kćeri Srca Isusova u njihovome nastojanju da se u ljubavi, bez pridržaja, predaju Presvetim Srcima Isusa i Marije, za svetu Crkvu i svećenstvo. Posebno čine zadovoljštinu za bezbrojne uvrede i poruge protiv Boga i svete Crkve.

Iz tog jedinstva s božanskom voljom struji dušama žrtvama sva snaga za vjerno ispunjavanje dužnosti svoga zvanja. Zato duše žrtve nikad ne zaboravljaju koliko je Otkupljenje stajalo našeg Gospodina i da oni, žrtvujući se, čineći zadovoljštinu i služeći, i u svome tijelu dopunjuju što nedostaje mukama Kristovim, za njegovo Tijelo, za Crkvu(Usp.Kol 1,24.).

Uvjeti primanja

 1. Odluka da se ustraje u tom duhu
 2. Upis u knjigu Duše žrtve koja se nalazi blizu oltara kao simbol sjedinjenja sa Srcem Isusovim, koje se stalno žrtvuje.
 3. Preporuča se moliti sedam posljednjih Isusovih riječi na Križu.Time se Duše žrtve pridružuju Kćerima Srca Isusova koje tu molitvu obnavljaju sedam puta svakog dana s prikazivanjem predragocjene Krvi u čast sedam izlijevanja Krvi Isusove.

Duše žrtve u pravilu prime i škapular smrtne Muke Isusove i sućutnog srca Marijinog.

Odredbe o oprostima

Potpuni oprost uz opće uvjete na:

 1. dan primanja
 2. blagdan Srca Isusova
 3. blagdan Srca Marijina

 

Pristupnicu za upis u udrugu Duše žrtve, možete skinuti sa naše stranice, ili se upisati direktno kod Časnih sestara Kćeri Srca Isusova. Upisnica koja nosi potpis nadstojnice samostana u kojem je izvršeno primanje vrijedi kao potvrda primanja u Udrugu Duša žrtvi.

Duhovne koristi

Božansko Srce jamči Dušama žrtvama koje mu se sasvim predaju, posebnu zaštitu u životu i u smrti, a imaju udjela i u molitvama, dobrim djelima i žrtvama družbe Kćeri Srca Isusova.

Članovi Udruge duše žrtve bi trebale svakodnevno moliti Čin prikazanja,  sedam posljednjih Isusovim riječi na križu i dragocjeno prikazanje.

Čin Prikazanja

„Ecce venio“ Evo dolazim“ Evo me, dobri i slatki Isuse, božansko Janje, koje se bez prestanka žrtvuješ na našim oltarima za spas svijeta. Hoću se s Tobom sjediniti, s Tobom trpjeti, žrtvovati se kao ti sjedinjen s Kćerima Srca Isusova.Prinosim Ti, stoga, muke, gorčine, poniženja i križeve kojima me je obasula Tvoja providnost. Prinosim Ti ih na nakane na koje samo sebe prinosi i žrtvuje preslatko Srce Tvoje. O, da bi moja neznatna žrtva pala poput blagoslova na Crkvu, svećenike, moju domovinu i moju braću grešnike! Dostoj se primiti je po rukama Blažene Djevice Marije, naše posrednice, zajedno sa žrtvama Njezinog neokaljanog Srca. Amen.

Sedam posljednjih Isusovih rijeći na Križu

 1. Oče, oprosti im, jer neznaju što čine!
 2. Još danas ćeš sa mnom biti u raju.
 3. Ženo, evo Ti sina. Evo ti Majke.
 4. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
 5. Žeđam.
 6. Svršeno je.
 7. Oče, u Tvoje ruke predajem duh svoj.

Dragocjeno prikazanje

Vječni Oče, primi kao žrtvu pomirnicu za potrebe svete Crkve i u naknadu za ljudske grijehe, predragocjenu Krv i Vodu, što je potekla iz rane Božanskog Srca Isusova i budi nam milostiv. Amen.