Svim članovima Počasne straže i udruge Duše žrtve, kao i cijelom katoličkom puku želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!