“Lik Marije od Isusa zaslužuje da se časti i želim, da razmatrate poruku njezine redovničke Ustanove. Uzor nam je i privrženost Marije od Isusa Euharistiji, ona je duboko spoznala žrtvu, koju je Krist učinio za spasenje Svijeta.

,Sveti Otac, bl.papa Ivan Pavao II, hodočasnicima 23.X.1989.